Blogi

11.3.2015

”Diabetes on voitettavissa ”

Otsikko on 24. helmikuuta järjestetyn neljännen diabetesfoorumin kannanotosta, jossa esitetään eduskuntavaalien jälkeen valittavalle hallitukselle perustettavaksi poikkihallinnollinen tarttumattomien sairauksien ohjelma. Diabeteksen ehkäisy ja hoito olisivat ohjelman keskiössä.

Seuraavalla hallituskaudella tulee diabetesfoorumin mukaan vahvistaa sosiaali-ja terveyspalvelujärjestelmän edellytyksiä edistää terveellisiä elintapoja. Foorumi esittää myös, että koulut saisivat paremmat mahdollisuudet edistää terveellisiä elintapoja, jos kunnat velvoitetaan huolehtimaan terveellisen ruoan saatavuudesta. Kunnat voivat myös uudistaa opetussuunnitelmia siten, että ne kannustavat myös oppilaiden omaehtoiseen liikuntaan.

Suomessa diabetes ja siihen liittyvät komplikaatiot aiheuttavat arviolta ainakin 3 miljardin euron kustannukset. On siis tärkeää, että diabeteksen hoitoon ja erityisesti sen ennalta ehkäisyyn ja tutkimukseen kiinnitetään enemmän huomiota ja resursseja. Tutkimustyö on aina pitkäjänteistä ja erilaiset pilottihankkeet tarvitsevat oman aikansa tullakseen laajaan käyttöön. Siksi rahoituksen turvaaminen esimerkiksi kantasolututkimuksessa on erittäin tärkeää.

Uudet innovaatiot ja tieteellinen tutkimus kehittyvät harppauksin, mutta edullisinta ja inhimillisintä on edelleen sairauksien kuten diabeteksen ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Liikunta, terveellinen ravinto ja henkinen hyvinvointi ovat nyt ja tulevaisuudessa parasta luonnonmukaista estolääkitystä. Tämä tulee pitää mielessä myös leikkauslistojaan miettivien päättäjien. Älkää säästäkö lasten ja nuorten hyvinvoinnista tai heikentääkö perheiden mahdollisuuksia ostaa terveellistä ruokaa leikkaamalla pienituloisimpien kansalaisten toimeentulosta! Tulevaisuuteen näkemisen lahjaa meillä ei ole, mutta tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuus meillä sentään on.