Blogi

3.3.2015

Raahen Seudun jutusta ja Zyskowiczin leikkauslistasta

Raahen Seutu pyysi alueen kansanedustajaehdokkaita kommentoimaan Kokoomuksen Ben Zyskowiczin leikkauslistaa. Pidin kysymyksenasettelua ongelmallisena, koska se ei kyseenalaista leikkauslistojen tarpeellisuutta. Menoleikkauksista puhuminen ja tulonlisäysten sivuuttaminen erillisenä asiana on poliittinen valinta, johon Zyskowiczin lista tähtää ja johon media näyttää lähteneen mukaan.

Vastaukseni ei tämän kritiikin vuoksi juuri lehteen asti päässyt, joten tässä sähköpostitse lähettämäni vastaus kokonaan:

”En valitse inhokkeja tai suosikkeja vaan kommentoin paria kohtaa tarkemmin ja yleisesti jotain.

Tiedotin torstaina, että sairaanhoitajat ja siivoojat ovat lomansa ansainneet eikä julkisen sektorin työntekijöiden lomia ole syytä lyhentää. Myös esimerkiksi indeksijäädytykset ja opintorahan leikkaaminen ovat käsittämättömiä esityksiä köyhien köyhdyttämiseksi. Näillähän on tarkoitus rahoittaa hyvin toimeentulevien veronalennukset.

Tästä päästäänkin itse asiaan. On melkoinen kysymyksenasettelu pyytää nimeämään leikkauslistan inhokit ja suosikit ja jättää veronalennukset kokonaan käsittelemättä. Tähän Kokoomus tietysti pyrkiikin Keskustan tavoin. Leikkauslistojen sijaan tarvitaan keskustelua siitä, miten tukitaan miljardien verovuoto veroparatiiseihin ja torjutaan harmaata taloutta laajemmassa mitassa kuin vain rakennustyömailla ja kahviloissa.

Itse kannatan esimerkiksi maakohtaisen kirjanpidon vaatimista suuryrityksiltä, EU:n laajuista rahoitusmarkkinaveroa sekä kriittistä suhtautumista neuvottelussa oleviin vapaakauppasopimuksiin. Pankkisektorin ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä on tiukennettava eikä omistusten piilottamista hallintarekistereihin saa hyväksyä.

Verotuksessa puolestaan kannatan siirtymistä yhtenäiseen verotukseen, jossa niin ansio kuin pääomatuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa. Progression kiristäminen suurten tulojen kohdalla sekä varallisuuden verottaminen lisää verokertymää ja palveluiden rahoitusta ja pienentää varallisuuseroja.

Osa ”populismilistan” (toimittaja oli listannut joitakin yleisiä ehdotuksia Populismia-otsikon alle) ehdotuksista – ministerien ja heidän asiantuntijoidensa vähentäminen jne. – tarkoittaa vallan keskittymistä entisestään pääministeripuolueelle. Tämä on ollut Kokoomuksen tavoitteena tällä vaalikaudella hahmotellussa hallintouudistuksessa. Monipuoluehallitukset eivät enää tarjoaisi vaikutusmahdollisuuksia muille kuin kahdelle tai kolmelle suurelle puolueelle ja muiden rooliksi jäisi isojen puolueiden päätösten takaaminen. Osmo Soininvaara esitti äskettäin kirjassaan, että asiantuntijoiden määrää pitäisi oikeastaan lisätä, jotta myös oppositiolla olisi käytössään samanlaiset resurssit kuin hallituspuolueilla. Mielestäni tämä on kannatettavampi suunta.”