Blogi

21.1.2015

Nyt veroparatiisien kimppuun!

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen Katja Hänninen vaatii harmaan talouden kitkemiseksi tehtävän työn rahoituksen turvaamista. Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus osoittaa, että veronkiertoon ja epäreiluun kilpailuun on voitu puuttua rakennusalalla.

–  Kun rakennusalalla harmaan talouden todetaan vähentyneen, se osoittaa, että viranomaisten toiminnalla voidaan torjua veronkiertoa. Vaikutuksiltaan paljon merkittävämmän harmaan veroparatiisitalouden valaiseminen ja paneminen verolle vaatiikin panostuksia, Hänninen toteaa.

Hänninen yhtyy tutkijoiden huoleen osakkeiden hallintarekisteristä, joka heidän mielestään vaikeuttaisi tehottomaksi jäänyttä veroparatiisien torjuntaa. Harmaata taloutta on kitketty noin 20 miljoonan euron vuotuisella lisärahoituksella, jonka katsotaan maksaneen itsensä takaisin. Tutkijat pelkäävätkin viranomaisten toiminnan vaikeutuvan huomattavasti, jos rahoitus poistuu tämän vuoden jälkeen.

Rakennusalalla harmaata taloutta on torjuttu käännetyn arvonlisäverojärjestelmän, veronumeron ja työmaiden ilmoitusvelvollisuuden avulla. Tutkimuksen mukaan alan toimijoiden käsitys harmaan talouden kehityksestä ja aiheutuneista kilpailuhaitoista on muuttunut myönteisemmäksi viiden viime vuoden aikana. Kuitenkin yli puolet yrityksistä sanoo harmaan talouden aiheuttaman kilpailuhaitan vaikuttavan yhä toimintaan.

Ks. verotusneuvos Markku Hirvosen ja OTT, dosentti Kalle Määtän raportti