Blogi

12.1.2015

Rautaisannos omaishoidosta Lumijoella

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen osallistui lauantaina Lumijoella järjestettyyn omaishoitoa käsitelleeseen keskustelutilaisuuteen. Kansanedustaja sai seuraaviin hallitusneuvotteluihin rautaisannoksen tietoa omaishoidon kehittämistarpeesta.

– Moni hoitaa omaisensa asioita toiselta paikkakunnalta, ja heidän mahdollisuutensa saada tietoa ja hoitaa tehtäviään on turvattava. Lakiin pitäisi säätää muun muassa etäomaishoitajien matkakorvauksista, Hänninen esittää.

– Keskustelu omaishoidosta ei saa jäädä juhlapuheiden sankaritarinoiksi vaan lainsäädännöllä on turvattava omaishoitajien jaksaminen ja vapaapäivät sekä koulutus.

Aiemmin Hänninen on vaatinut omaishoitajien aseman parantamista yhtenäistämällä omaishoidon tuen kriteerit ja siirtämällä sen maksatuksen kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Eläkeratkaisun yhteydessä hän huomautti, ettei valtaosa omaistaan hoitavista kerrytä työllään eläkettä. Hänninen myös allekirjoitti syyskuussa lakiesityksen omaishoidon tuen verovapaudesta.

Hänninen toivoo, että kansanedustajien tekemä keskustelualoite omaishoidosta johtaa eduskunnassa käytävään ajankohtaiskeskusteluun. Kansanedustajat ovat aiheesta kiinnostuneita – tällä vaalikaudella on tehty jo 68 omaishoitoon liittyvää valtiopäivätointa eli laki- tai budjettialoitetta sekä kirjallista tai suullista kysymystä.