Blogi

28.10.2014

Aloite julkisesta kuulemisesta kuntalaisaloitteiden käsittelyssä

Valtakunnallinen kansalaisaloite on nostanut suoremman demokratian profiilia Suomessa. Kansalais- ja kuntalaisaloitteet eivät aina lunasta tekijöidensä odotuksia ja ovatkin saaneet osakseen kritiikkiä lumedemokratiasta. Aloitteiden suurin arvo on kuitenkin siinä, että ne nostavat tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun.

Kuntalaisaloite on monin tavoin samanlainen väline kuin kansalaisaloite, mutta siitä puuttuu oleellinen tekijä: julkinen kuuleminen. Uudessa kuntalaissa korostuu asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Aloitteissa on usein sektorit ylittäviä esityksiä, joiden käsittely vaatii yhteisvalmistelua. Perusteellinen käsittely vaatii myös asiantuntijalautakunnan kuulemista.

Esitämme, että Raahessa otetaan pian käyttöön kansalaisaloitteissa käytössä oleva yhteiskuuleminen, jossa aloitteiden tekijät kutsutaan yhteiskeskusteluun viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.

Näin toteutetaan keskustelevaa demokratiaa, jossa poliittinen toiminta nähdään tasavertaisten kansalaisten vuorovaikutuksena ja jossa kansalaiset pyrkivät yhteisymmärrykseen siitä, miten aloitteen tavoitteita pitää edistää. Samalla myös valmistelijoiden näkemys avartuu.

Raahessa 27.10.2014
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä