Blogi

26.10.2014

Työllisyydestä vasemmiston ykkösteema

Työpaikkojen lisääminen on tärkeää. Uusien työpaikkojen tiellä on kuitenkin yhä työn ja pääoman välinen ristiriita, ei työn ja ympäristön yhteensopimattomuus. Valitettavasti ydinvoiman ja ympäristöstä piittaamattomien kaivosten pikavoitot houkuttelevat enemmän kuin pitkäjänteinen työllisyyspolitiikka. 

Vasemmistoa on jälleen arvosteltu työläisen unohtamisesta, kun emme kannata lyhytaikaisten työpaikkojen luomista hinnalla millä hyvänsä. Fennovoiman ydinvoimalan periaatepäätöskeskustelussa oikeisto yrittää määritellä vasemmiston agendaa puhumalla pelkistä mahdollisista työpaikoista ja unohtamalla tappavan uraanin, ydinaseita valmistavan omistaja-suurvallan ja ydinvoimaa kestävämmät energiavaihtoehdot. Myös kriittinen suhtautuminen kaivosteollisuuden vaatimiin ympäristöuhreihin tai jatkuvasti pintaan pulpahtaviin tekoaltaisiin näyttää joistakin työpaikkojen vastustamiselta, kuten kuultiin viime viikonloppuna Lapin vasemmiston syyspäivillä.

Vasemmiston tuleekin tarttua työllisyyspolitiikkaan ja tehdä oma vaihtoehtonsa selväksi. Se ei tarkoita vain oikeiston esittämien ay-vastaisten ja pakkotyöhön tähtäävien huononnusten vastustamista, vaan aloitteen ottamista omiin käsiin työelämän kysymyksissä. Palkkaamisen helpottaminen pienyrityksissä loisi työpaikkoja, jotka voisivat poikia niitä pian lisää. Julkiset investoinnit elvyttäisivät työllisyyttä jo laajemmin puhumattakaan hyödyistä, joita esimerkiksi homekoulujen korjaaminen ja oikein suunnattujen vuokra-asuntojen rakentaminen toisivat. Tyypillisiksi tulleissa ”epätyypillisissä” työsuhteissa kuten vastentahtoisessa osa-aika- vuokra-, silppu- ja pätkätyössä olevien työsuhdeturvaa parantamalla luodaan pitkäkestoista työhyvinvointia ja edistetään työelämän tasa-arvoa. Työn jakaminen useammalle palkkatasoa laskematta on yksi keino pidentää työuria samalla, kun työssäjaksaminen ja työmotivaatio paranee.

Valtion tuottavasta omaisuudesta kiinni pitämällä, pidämme kiinni kotimaisista työpaikoista. On myös hyvä ymmärtää, mille aloille työpaikkoja voi suurissa määrin syntyä. Vanhustenhuollossa ja muualla hoiva-aloilla tarvitaan käsipareja enemmän kuin teknologian kehitykseen ja robotisaatioon perustuvilla aloilla.

EU:n talouskurisopimukseen sitoutuneessa Kataisen hallituksessa vasemmisto puolusti perusturvaa ja joutui lopulta jättämään hallituksen, kun se alkoi leikata kaikkein pienituloisimpien toimeentuloa. Asetelma saattoi jättää leiman perusturvapuolueesta, jonka työllistävät avaukset ovat vähissä, vaikka tavallisten suomalaisten ostovoimasta huolehtiminen on myös työllisyyspolitiikkaa. Vasemmisto ajoi myös työpaikkojen turvaamista valtionyhtiöissä esimerkiksi vastustamalla ainoana Rautaruukin myymistä Ruotsiin ja vaatimalla omistuksista vastaavan Solidiumin perusteellista uudistamista. Telakkapolitiikassa kokoomuslainen ministeri teki lopulta työllistäviä ratkaisuja, jotka vasemmisto oli esitellyt jo aiemmin.

Vaikka työllisyys ja oikeiston taloushegemonian haastaminen otetaan vasemmiston ykkösteemaksi, myös sosiaaliturvaa tulee kehittää. Seuraavan hallituksen ohjelmaan kirjataan toivottavasti perustulon kokeileminen. Sosiaaliturvaa yksinkertaistavalla perustulolla voidaan parantaa myös työelämän laatua, kun työläisten ei tarvitse hyväksyä mitä tahansa työehtoja toimeentulonsa vuoksi.

Eduskuntavaaleissa voidaan muuttaa työllisyyspolitiikan linjaa ja valitaan sen toteuttajat. Pamilaisena luottamusmiehenä olen iloinen siitä, että vasemmistolla on ympäri Suomen ehdolla monia vahvoja ay-toimijoita, jotka ovat tottuneet puolustamaan työpaikkoja. Näkyvät kamppailut myös esimerkiksi helsinkiläisen Palmian työpaikkojen tai ulkomaisten marjanpoimijoiden työ- ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi ovat vahvistaneet vasemmiston asemaa aitona työväenpuolueena.

Katja Hänninen