Blogi

23.9.2014

Yhteistyökyvytön hallitus pahentaa eriarvoistumista ja pienituloisten ahdinkoa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen syyttää hallitusta yhteistyökyvyttömyydestä valtiontalouden tasapainottamisessa ja eriarvoistumisen lisäämisestä.

– Kun perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen kapitalismin kriiseissä vaatisi yhteistyötä, luottamusta ja sopimuksissa pysymistä, hallitus osoitti ovea niille, jotka tekivät kolme vuotta kompromisseja tavoitteenaan tuloerojen tasaaminen, köyhyyden vähentäminen ja hyvinvointivaltion rippeiden turvaaminen, Hänninen muistutti välikysymyskeskustelun ryhmäpuheessaan.

Vasemmistoliitto ei voinut keväällä hyväksyä leikkauksia kaikkein pienituloisimpien perusturvaan. Välikysymyksessä puututtiinkin eriarvoistumiseen ja pienituloisten toimeentulon ongelmiin. Eduskuntaryhmän mielestä eriarvoistuminen etenee laajalla rintamalla. Lapsilisien leikkaaminen koskettaa kaikkia, mutta hyvitykseksi kehitetty verotuksen lapsivähennys hyödyttää vain osaa perheistä eikä näytä tuovan merkittäviä säästöjä. Eläkeindeksin leikkaamista ei edes kompensoida ensin lupaillulla takuueläkkeen korotuksella.

Hänninen nosti ryhmäpuheessa esiin koulutuksen eriarvoistumisen. Viime vuonna suljettiin 40 peruskoulua eivätkä hallituksen budjettiratkaisut vähennä alueellista epätasa-arvoa. Valtionosuuksien vähentyessä kunnissa joudutaan etsimään säästöjä samalla, kun esimerkiksi oppilashuoltolain uudet velvoitteet lisäävät niiden rahoitusvastuuta.

– Kun huono-osaisuus periytyy ja terveyserojen ja tuloerojen välillä on tutkittu yhteys, voidaan kysyä, kuinka köyhiä ja kipeitä tämän päivän heikoimmassa asemassa olevat nuoret ovat 20 vuoden päästä, kansanedustaja viittasi uutisiin nuorten lisääntyneistä työkyvyttömyyseläkkeistä.

Eduskuntaryhmän mielestä eriarvoistavan leikkauspolitiikan vaihtoehto on työllistävä elvytyspolitiikka. Esimerkkinä työllistävistä kauaskantoisista hankkeista hän mainitsee Laguna-hanke, jossa suunnitellaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen perustamista mahdollisesti Pyhäjärvelle. Yhdenvertaisen hyvinvointivaltion vihollinen on puolestaan harmaa talous, jonka merkittävin ilmentymä on suomalaisen työn tuottamien voittojen vuotaminen veroparatiiseihin. Tuloerojen tehokkain tasaaja on oikeudenmukainen, progressiivisesti kohdennettu verotus, joka ottaa jokaiselta kykyjensä mukaan ja antaa jokaisella tarpeensa mukaan.

Koko puhe luettavissa täällä