Blogi

18.9.2014

Hänninen ja Rantakangas haluavat turvata nykyiset synnytysosastot

Kansanedustajat Katja Hänninen (vas) ja Antti Rantakangas (kesk) tekivät tänään lakialoitteen terveydenhuoltolain muuttamiseksi synnytystoimintaa koskevan kiireellisen hoidon osalta. Aloitteen tarkoituksena on turvata synnytystoiminnan jatkuminen nykyisissä yksiköissä potilasturvallisuutta vaarantamatta. 

Terveydenhuoltolain perusteella annetun niin sanotun päivystysasetuksen siirtymäaika päättyy vuoden 2016 lopussa, jolloin synnytykset loppuisivat jopa yli 1000 synnytystä vuosittain hoitavista matalan riskin sairaaloista. Synnytysosastojen lakkauttaminen vaarantaa erityisesti pienten sairaaloiden muunkin toiminnan pitkien välimatkojen Suomessa.

Lakialoitteen tärkein perustelu alueellisen tasa-arvon lisäksi on matkasynnytysten riskien välttäminen. Tutkimuksen mukaan vauvalla on moninkertainen riski kuolla syntyessään matkalle. Hoidon priorisoinnilla riskisynnyttäjät on ohjattu aiemminkin suurempiin synnytyssairaaloihin, joissa lastenlääkäri on aina saatavilla. Tälläkin hetkellä riskisynnytyksiä tapahtuu matalan riskin sairaaloissa, kun äiti ei ehdi korkeamman riskin sairaalaan synnyttämään. Vastasyntyneen hoito pienemmässä sairaalassa on joka tapauksessa laadukkaampaa kuin tien päällä.

Lakialoitteella vauhditetaan myös aiheesta tehdyn kansalaisaloitteen nimienkeruuta, joka jatkuu 10. lokakuuta asti. Kansanedustajien lakialoite on sisällöltään yhteneväinen kansalaisaloitteen kanssa.

Kansalaisaloite: Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta