Blogi

9.9.2014

Kaikesta ei kerry eläkettä

Julkaistu Raahen Seudussa 9.92014

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluista odotetaan tuloksia lähipäivinä. Palkansaajat vastustavat eläkeiän sitomista eliniänodotteeseen mutta ovat sitoutuneet nostamaan todellisen keskimääräisen eläköitymisiän 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Työnantajat vaativat tosin jo ratkaisua, jossa eläkeikä nousisi vuoden 2025 jälkeen ilman neuvotteluja. Kukaan ei voi kuitenkaan ennustaa yhteiskunnallista tilannetta 10 vuoden päähän.

Elinkeinoelämän keskusliitto haluaisi nostaa eläkeikän alarajaa vähintään kahdella vuodella, mutta sen uskottavuutta nakertavat useat toimitusjohtajat, jotka ovat jääneet nauttimaan huippueläkkeitä jopa alle 60-vuotiaina.

Eläkeiän mekaaninen nosto ei auta jaksamaan työelämässä päivääkään pidempään. Tarvitaankin työelämän laadun parantamista kuten työaikajoustoja, ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja toimivaa työterveyshuoltoa. Työurien pidentämisestä on myös turha puhua, jos asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan eivät muutu eikä nuorille ole tarjota työtä.

On hyvä myös muistaa, ettei kaikki työ ole palkkatyötä. Esimerkiksi omaishoito on arvokasta mutta palkatonta työtä, josta ei kerry eläkettä. Tällä hetkellä omaistaan hoitaa yli 300 000 suomalaista, ja heistä vain reilu 40 000 saa omaishoidontukea.

Omaishoidon kehittämisessä ja parantamisessa keskeistä on yhtenäistää tuen myöntämiskriteerit ja siirtää sen maksatus kunnilta Kelalle. Tämä vähentäisi byrokratiaa ja lisäisi hoitajien tasavertaisuutta. Samalla heidän jaksamistaan tulee edistää vapaapäiväjärjestelmää parantamalla.

Omaishoidon tärkein arvo ei ole raha, mutta Kelan tutkijan Sari Kehusmaan tuoreen tutkimuksen mukaan omaishoidolla säästetään vuosittain jopa 2,8 miljardin euron arvosta palvelumenoja. Vaikka omaishoitajilla on jonkinlainen asema lainsäädännössä ja hoito vähentää merkittävästi tulevaisuuden hoitomenoja, omaishoitoa kutsutaan ”epäviralliseksi hoidoksi”. On helppo yhtyä Kehusmaan ajatuksiin, kun hän pohtii, tulisiko omaishoitoa ohjata ja seurata virallisemmin, tunnustettuna osana terveydenhoitoamme.