Blogi

18.8.2014

Kokoomus huonontamassa jälleen työelämää

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan ehdotus nostaa viikkotyötuntien määrää kertoo, miten kaukana puolue on työelämän todellisuudesta. Suomalaisen työelämän ongelma ei ole 37,5 tunnin työviikko, vaan yleinen epävarmuus ja pitkäaikaistyöttömyys. Samaan aikaan, kun osa työntekijöistä väsyy kiireen ja paineiden puristuksessa, suuri joukko työikäisistä jää tahtomattaan kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Kapitalistisen tehokkuusajattelun seurauksena työsuoritukset tehdään mahdollisimman halvalla, mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähällä työntekijämäärällä. Työn tuottavuutta ja kilpailukykyä mitataan ainoastaan sillä, paljonko yritys kykenee jakamaan osinkoa omistajilleen ja tekemään puhdasta voittoa.

Työelämän kuormittavuuden lisääminen 37,5 tunnista 40 viikkotyötuntiin on ristiriidassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, työhyvinvoinnin edistämisen ja työssäjaksamisen kanssa. Samalla se on palkanalennus, kun pidemmästä työviikosta maksettaisiin samaa palkkaa.

Kokoomuksen tulee nyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja tutustua suomalaisen työelämän epäkohtiin kuten vastentahtoiseen osa-aikatyöhön, nollatuntisopimusten laittomuuteen sekä silppu-, pätkä-, ja vuokratyön ongelmiin. Työntekijöiden sijaan on aika kääntää pääministeripuolueenkin katse työnantajiin, joiden voitot valuvat veroparatiiseihin Suomen kansantalouden kustannuksella.

Työelämä tarvitsee parannuksia eikä heikennyksiä – innovaatioita eikä taantumusta. Mallia edistyksellisistä uudistuksista tarjoaa muun muassa Ruotsin Göteborg, jossa kaupungin vanhustenhuollossa otetaan käyttöön vuoden mittainen kokeilu kuuden tunnin työpäivästä laskematta kuitenkaan palkkatasoa.

Katja Hänninen
kansanedustaja
PAM:n edustajiston jäsen

Kuva: Odan Jaeger / freeimages