Korona voitetaan vain solidaarisuudella

Olemme kaikki nyt uudenlaisessa tilanteessa koronaviruksen vuoksi. Huoli viruksen vaikutuksista koskee koko maapalloa, mutta olemme silti hyvin epätasa-arvoisessa asemassa viruksen vaikutuksiin liittyen. Suomessa saamme kaikki parhaan hoidon, jos virus iskee. Kaikkialla tilanne ei todellakaan ole näin. Mutta myös Suomessa ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa sen suhteen, miten korona vaikuttaa arkeen ja toimeentuloon.

Etätöiden tekeminen ja toimeentulon pysyminen entisellä tasolla on mahdollista vain osalle, yleensä hyvässä asemassa olevalle keskiluokalle. Nyt kansanedustajana voin tehdä osan töistäni kotoa käsin. Entisillä työkavereilleni kaupassa tai maataloustuottajilla tilanne on aivan toisenlainen. Pienipalkkaiset ja monesti vielä naisvaltaiset alat ovat niitä, joilla etätyön tekeminen on mahdotonta.

Heikossa asemassa ovat esimerkiksi myös monet itsensä työllistäjät, yrittäjät sekä nollatuntisopimuksilla töitä tekevät. Pidän välttämättömänä sitä, että maan hallitus tekee nyt monella rintamalla vuorokauden ympäri työtä sen eteen, että ihmisiä tuetaan näinä poikkeuksellisina aikoina. Hallitus on laatinut arviolta viiden miljardin euron rahoituspaketin, jotta yritykset selviäisivät pahimman yli ja konkursseilta vältyttäisiin.

Koronavirus on saanut ihmiset myös hamstraamaan ruokaa ja muita tarpeellisia asioita kaupasta. Tämä on tietenkin myös inhimillistä ennennäkemättömässä tilanteessa. Kuitenkin tässäkin pientuloiset kaikissa ikäryhmissä lapsiperheistä vanhuksiin ovat hankalassa asemassa. Monella ei yksinkertaisesti ole varaa tai muuten mahdollista ostaa kotiinsa yhtään enempää kuin seuraavien aterioiden verran. Ollaan siis solidaarisia tässäkin, eikä tyhjennetä lähikauppoja, koska siihen ei ole mitään tarvetta.

Haavoittuvassa asemassa tällä hetkellä ovat myös ihmiset, jotka joutuvat arjessa selviytyäkseen turvautumaan leipäjonoihin. Kun hallitus miettii rajaustoimia, täytyy huomioida niiden vaikutukset ruoka-apuun ja kuulla ruoka-aputoimijoita ja huomioida heidän mahdolliset tarpeensa. Viikonlopun aikana tuli jo tietoja siitä, miten erilaiset ruoka-avun toimittajat pyrkivät varautumaan koronaepidemiaan. Esimerkiksi Helsingissä seurakunnat pakkaavat ruuat valmiiksi ja hajauttavat ruuan jakelua välttääkseen joukkokokoontumisia. Päättäjien on jatkuvasti käytävä vuoropuhelua ruoka-avun järjestäjien kanssa, jotta ruuan jakelu pystytään turvaamaan jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.

Myös koulujen siirtyminen etäopetukseen asettaa koko perheen haasteellisen ja uuden tilanteen eteen. Kouluruoan ja harrastusten pois jääminen ei sekään ole pieni juttu. Tästä tilanteesta selviämme vain solidaarisuudella. Sen on lähdettävä läheisten riskiryhmäläisten suojaamisesta sekä naapurin auttamisesta, mutta katettava koko yhteinen maapallo.  

Kolumni julkaistu Kalajokilaaksossa 18.3.2020

Ylivelkaantumisesta pitää puhua

Velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet hälyyttävästi Suomessa. Varsinkin nuorten ylivelkaantuminen on suuri syrjäytymisriski. Ylitsepääsemättömät velat heikentävät mahdollisuuksia hakeutua ja kiinnittyä työelämään. Nuorten velkaantuminen johtuu usein heikoista taloudenhallintataidoista, mutta myös epäsäännöllinen ja riittämätön perusturva pakottaa ottamaan velkaa ruokaan ja asumiskuluihin.

Taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan elämänlaatuun. Käytännössä ylivelkaantuminen on perusoikeusriski, koska se kaventaa liikkumisvapautta, oikeutta terveyteen sekä vapautta valita oma ammatti ja asuinpaikka. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vasemmistoliiton tavoitteena on Suomi, joka on oikeudenmukainen kaikille, ei vain harvoille. Tähän tavoitteeseen kuuluu myös se, että ylivelkaantuneille annetaan mahdollisuus suoriutua taakastaan inhimillisellä tavalla ja mahdollisuus palata normaaliin elämään. Ylivelkaantumista vastaan tarvitaan monia toimia. Avainasemassa ovat ihmisten talousosaamisen lisääminen sekä työllisyyden parantaminen. Jokaisen pitäisi tulla toimeen ansaitsemallaan palkalla. Siksi velkaantumisen ehkäisyyn toimivat pitkälti samat toimet kuin köyhyyden poistamiseen. Sosiaaliturvasta ei ainakaan saa leikata enää yhtään enempää. Terveydenhuollon maksukattoja voisi yhdistää ja alentaa, ja lääkekorvauksia parantaa. Terveyskeskusmaksuista olisi hyvä luopua kokonaan.

Yksityisten perintäfirmojen käyttöä ei tulisi sallia julkisten sote-maksujen perinnässä. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta on parannettava ja velkajärjestelyjä on helpotettava. Talousosaamisen opetusta on lisättävä eri asteisessa koulutuksessa. Pikavipit on laitettava kuriin. Pikavippien mainonta on kiellettävä kokonaan ja niiden valvontaa on tehostettava. Pikavipit ovat usein osasyyllisiä velkakierteeseen ja niitä otetaan silloin, kun mistään muualta ei enää luottoa saa. Käytännössä pikavippifirmat käyttävät hyväkseen ihmisten taloudellista ahdinkoa. Ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden tilannetta on helpotettava niin, että käteen jäävä palkka aidosti palkitsee työnteosta. Ulosoton suojaosa pitää korottaa vähintään samalle tasolle takuueläkkeen kanssa. Muuten vaarana on kannustinloukkuun jääminen. Maksuhäiriömerkintöjen kestoa on lyhennettävä. Merkinnät vaikeuttavat paitsi yritystoimintaa, myös asunnon, vakuutusten, sähkösopimusten ja puhelinliittymien hankintaa.

Oikeudenmukaisella palkkauksella ei ole sukupuolta

Viime viikolla kolmikantaisesti käytävät neuvottelut samapalkkaisuusohjelman saamiseksi kariutuvat. Tämä on todella iso pettymys. On käsittämätöntä, että vielä 2020-luvulla sukupuoli vaikuttaa palkkaukseen. Ikivanha ihmisoikeusongelma sukupuolten palkkaeroista on saatava historiaan.

Hallitusohjelmassa perusteettomien palkkaerojen poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännöllisin keinoin. Tämä onkin aivan oleellista, sillä nyt esimerkiksi luottamusmiehillä ei joka tilanteessa ole tarpeeksi tietoa palkoista tai perusteista palkkaerojen taustalla. Palkka-avoimuuden lisääminen on kuitenkin työnantajapuolelle liikaa ja tämä oli yksi syy, miksi samapalkkaisuusohjelman neuvottelut ovat jumissa tällä hetkellä. Aina, kun joku vastustaa avoimuuden lisäämistä, hälytyskellojen olisi hyvä soida. Työnantajapuoli ei ole onnistunut vakuuttamaan minua millään tavalla siitä, miksi palkka-avoimuutta ei tulisi edistää.

Lisäksi on tärkeää saada nykyistä paremmat mittarit yhtä vaativien töiden vertailulle yli työehtosopimusrajojen ja eri ammattiryhmien välillä. Tämä on todella oleellinen kysymys Suomessa, missä työmarkkinat ovat poikkeuksellisen jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Meiltä löytyy jo tutkimuksia, joissa saman koulutustason mies- ja naisvaltaisten alojen palkkausta on verrattu keskenään. Ei ole kenellekään yllätys, että Ilkka Insinööri tienaa merkittävästi enemmän kuin Sari Sairaanhoitaja. Jos emme puutu kysymykseen naisvaltaisten alojen palkkakuopasta, samapalkkaisuutta ei voi tosiasiassa ratkaista.

On toki myös tärkeää purkaa suomalaisten työmarkkinoiden vahvaa jakautumista sukupuolen mukaan. On tärkeää kertoa lapsille, että sukupuoli ei saa rajata sitä, mikä sinusta tulee isona. Mutta tämä yksinään ei ratkaise sitä, miksi naisvaltaisia aloja ei palkkauksessa arvosteta samalla tavalla kuin miesvaltaisia aloja. Tämä keino on myös yksinään aivan liian hidas. On myös työnantajan etu, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä lisääntyvät. Oikeudenmukainen palkkaus takaa sen, että työntekijä on motivoitunut ja tehokas työssään.

Toivon todella, että neuvottelut samapalkkaisuusohjelmasta saadaan käyntiin pian uudestaan. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää, että työnantajapuoli pistää kapuloita rattaisiin ja tarjoaa ainoastaan keinoja, joiden avulla saamme odottaa sata vuotta ennen kuin samapalkkaisuus saavutetaan. Siihen ei ole aikaa. Päättäjänä tiedän, että asiassa meitä myös velvoittaa tasa-arvolaki. Emme voi valita, noudatammeko sitä vai emme.

Kolumni julkaistu Kalajokilaakossa 19.2.2020

Haapaveden biojalostamo piristysruiske koko maakunnalle

Hallituksen raha-asiainvaliokunta on puoltanut tällä viikolla 24,5 miljoonan euron energiatuen myöntämistä Haapavedelle suunnitellun NordFuel Oy:n biojalostamohankkeelle. Energiatuki maksettaisi esityksen mukaan vuosina 2020-2023.

– Tämä on todella iso uutinen. Se tarkoittaa sitä, että uusi työllistävä ja ekologisesti kestävää taloutta vahvistava hanke on mennyt jälleen askeleen eteenpäin, kansanedustaja Katja Hänninen toteaa.

Biojalostamon työllisyysvaikutus on todella merkittävä. Laitosta rakennettaessa vaikutus on noin 300 henkilötyövuotta. Laitos puolestaan työllistäisi noin 70-80 henkilöä ja raaka-aineen hankintaketjuun syntyisi noin sadasta kahteen sataan uutta työpaikkaa.

– Olen niin iloinen, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleva Haapavesi saa näin merkittävän piristysruiskeen. Haapaveden lisäksi hanke tuo hyvinvointia ja vaurautta varmasti myös koko maakuntaan.

Suomen ilmastotavoitteiden kannalta on oleellista siirtyä vähähiiliseen talouteen, mikä vaatii lisäpanostuksia esimerkiksi biotalouteen. Biojalostamo tuottaisi noin 65 000 tonnia eli 83 miljoonaa litraa bioetanolia sekä 250 gigawattituntia biokaasua.

– Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön, jotta saavutamme ilmastotavoitteemme aikataulussa. Hiilidioksidipäästöjä vähennetään noin 175 000- 187 000 tonnia biojalostamossa tuotetulla bioetanolilla ja biokaasulla. Laitoksen moderni teknologia on napakymppi myös ympäristölle. Tässä on todella hanke, jossa kaikki voittavat.

Lisätietoja: Katja Hänninen, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, 050 512 3325

Meillä on lapsiystävällinen hallitus

Tänään on merkittävä päivä lapsiystävällisemmän Suomen rakentamisessa, kun ministerimme Aino-Kaisa Pekonen esitteli hallituksen perhevapaauudistuksen.

Mallissa on noin kuukauden vapaa raskaana olevalle vanhemmalle ja molemmille vanhemmille 164 päivän vapaa. Tästä toiselle voi siirtää 69 päivää. Yksinhuoltaja saa käyttää molempien vanhempien vapaat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiosidonnaiset vapaat loppuvat tulevaisuudessa silloin, kun lapsi on suunnilleen reilun 13 kuukauden ikäinen. Ansiosidonnaiset vapaat siis pitenevät merkittävästi ja perheiden toimeentulo vahvistuu. Uudistuksessa voittavat kaikki, sillä kummankaan vanhemman oikeus pitää vapaita ei vähene nykyisestä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää pikkulapsiaikaan sisältyvää kuormitusta jakamalla vanhemmuuden vastuuta tasaisesti sekä antaa lapselle mahdollisuus aikaan molempien vanhempiensa kanssa heti pienestä pitäen. Uudistuksen tavoitteena on myös lisätä perhevapaiden, ja siten myös perheiden arjen joustavuutta. Vanhempainrahaa voi käyttää tulevaisuudessa halutessaan myös lyhyemmissä pätkissä ja molemmat vanhemmat voivat käyttää niitä joustavasti siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen jakaa myös kustannuksia nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Tämä on ollut erityisesti naisvaltaisten alojen pitkäaikainen vaatimus. Raskaussyrjintä on edelleen iso ongelma työelämässä ja vanhemmuuden vastuiden tasaisempi jakaminen helpottaa varmasti osaltaan myös tämän ongelman ratkaisua. Lisäksi sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kiinni kuromisessa vanhemmuuden jakaminen on tärkeää. Tähän tarvitaan myös vanhemmuutta laajempaa pohdintaa siitä, miten erilainen hoiva yhteiskunnassa jakaantuu ja minkälainen vaikutus sillä on sukupuolten tasa-arvoon.

Olen iloinen siitä, että uudistuksella ei lyhennetä kotihoidon tuen kestoa, sillä perheillä tulee edelleen olla mahdollisuus hoitaa lasta kotona myös vanhempainrahakauden loputtua. Olen itsekin saanut hoitaa lapsiani kotona kotihoidon tuella. Tämä oli työtilanteeni ja perheen elämäntilanteen kannalta meille toimivin ratkaisu. Aino-Kaisa totesi tänään tiedotustilaisuudessa hyvin myös, että tarvitsemme perhevapaamyönteistä työelämää. Emme siis voi vain tuijottaa pienten lasten vanhempien työllisyysastetta, jos aidosti haluamme perhemyönteisen työelämän. Lapsilla on oikeus vanhempiensa aikaan ja toisinpäin.

Tärkeää uudistuksessa on myös se, että sen tavoitteena on parantaa erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuutta. Vanhempainpäivärahapäiviä on siis yhtä paljon riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista ja riippumatta vanhemman sukupuolesta. Myös lainsäädännön kieltä päivitetään vastaamaan monimuotoisten perheiden todellisuutta ja etuuksien sitominen sukupuoleen poistuu.

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Hyvä ja turvallinen elämä
❤️ tekoja ihmisen parhaaksi

Laitetaan yhdessä palvelut kuntoon, turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo ja pidetään kaikki mukana!

Halutessasi voit tukea kampanjaa lahjoituksella:
tilille: FI75 5381 0320 1337 52
saajaksi Katja Hännisen tukiryhmä
viestiksi: Katja jatkoon

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!