Valtuustossa

Alla ovat vaaliteemani vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Kuntapolitiikkaan liittyvät kirjoitukset voit lukea täällä.

Terveys- ja hoivapalvelut kuntoon. Terveyskeskuksiin on saatava riittävästi lääkäreitä ja jonotusajat lyhyemmiksi. Vanhus- ja vammaispalveluihin palkattava riittävästi hoitohenkilökuntaa ja kotona asumista tuettava omaishoitajien asemaa parantamalla. Kouluterveydenhuolto asetuksen mukaiseksi ja oppilashuolto kuntoon.

Liikunta ja kulttuuri edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin, joten lähiliikuntapaikat ja kirjastopalvelut pidettävä kunnossa. Kulttuuri- ja liikuntaseteleitä vähävaraisille lapsiperheille, kotiäideille-, -isille, työttömille, opiskelijoille sekä vammais- että vanhusväestölle.

Pikkulahden alue säilytettävä asuinrakentamisesta vapaana ja aluetta on kehitettävä kaikkien kuntalaisten yhteisenä harrastus- ja virkistysalueena. Matkailuelinkeinoa edistämällä parannetaan työllisyyttä ja Raahen imagoa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on turvattava kaikissa toimintamalleissa.
Nykyiset päiväkoti- ja kouluverkostot on laitettava kuntoon, sillä lasten ja henkilökunnan terveyttä ei saa vaarantaa missään olosuhteissa. Peruskoulun luokkakokoja on pienennettävä ja opetusryhmän enimmäiskoon tulee olla 20 oppilasta.

Lastensuojeluun ja ennaltaehkaisevään työhön on panostettava nykyistä enemmän ottamalla käyttöön lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi päätöksentekoon ja huolehtimalla henkilöstön riittävyydestä kouluterveydenhuollossa ja lastensuojelussa. Perheiden arjessa jaksamista tuetaan esimerkiksi palkkaamalla enstisajan kodinhoitajia. Lasten sijoittamisessa kodin ulkopuolelle on painopistettä siirrettävä laitoksista perheisiin. Raahen Ensi- ja turvakodin toiminta on turvattava.

Lähidemokratiaa on parannettava ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistettävä.
Tuulivoimaloiden kaavoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon myös alueen tulevaisuuden tarpeet ja jätettävä riittävä suojaetäisyys. Uusiutuvan tuulienergian käyttöä tulee edistää asukkaiden kanssa yhteisymmärryksessä. Kaavoituksessa ja rakentamisessa on huomioitava kestävän kehityksen periaatteet ja alueen erityispiirteet.

Raahea on kehitettävä tasapuolisuutta noudattaen. Kaikki ihmiset ovat saman arvoisia asuinpaikasta, varallisuudesta, kansalaisuudestaan, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntaumisestaan, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta. Raahen Vasemmisto on sitoutunut kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä lapsen oikeuksien julistusta.

Share Button

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Hyvä ja turvallinen elämä
❤️ tekoja ihmisen parhaaksi

Laitetaan yhdessä palvelut kuntoon, turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo ja pidetään kaikki mukana!

Halutessasi voit tukea kampanjaa lahjoituksella:
tilille: FI75 5381 0320 1337 52
saajaksi Katja Hännisen tukiryhmä
viestiksi: Katja jatkoon

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!