Eduskunnassa

Valtiopäivätoimeni

Tähän on koottu valtiopäivätoimeni eduskunnassa. Ajantasaisin lista on eduskunnan sivuilla. Myös puheenvuoroni ja sidonnaisuuteni löytyvät sieltä.

 • Kirjallinen kysymys: Joukkoliikenteen rahoitus ja tasa-arvo, 3.3.2015 tiedote
 • Kirjallinen kysymys: Päivystysasetuksen kiirehtiminen, 10.10.2014, tiedote
 • Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen lapsilisiin, 26.9.2104, tiedote
 • Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen valtatien 22 Oulu – Kajaani – Vartius-tieosuuden kehittämiseen, 26.9.2014, tiedote
 • Lakialoite: Laki terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta, 25.9.2014, tiedote
 • Lakialoite: Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 3.9.2014, tiedote

Teemani eduskuntavaaleissa 2015

Haluan vaikuttaa erityisesti paremman työelämän sekä lasten ja perheiden puolesta. Lisäksi ajan kestävää ympäristö- ja energiapolitiikkaa sekä demokratian ja yhdenvertaisuuden kehittämistä. Keskeinen keino tavoitteiden saavuttamiseksi on talous- ja työllisyyspolitiikan kääntäminen vasemmalle. Vasemmistoliiton vaaliteeman mukaisesti tavoitteenani on hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen.

Työelämä paremmaksi!

Parempi työelämä tarkoittaa reiluja työehtoja, työn ja sen tuottaman hyvinvoinnin tasaisempaa jakaantumista sekä joustavampia tapoja yhdistää perhe-, harrastus- ja työelämä.

 • Perusteeton osa-aikaisuus ja nollatuntisopimukset on kitkettävä lailla ja valvonnalla.
 • Palkkatasa-arvoa on parannettava muun muassa lisäämällä luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta.
 • Johtajien ylisuuret palkat saadaan kuriin ottamalla käyttöön suhteellinen palkkakatto.
 • Työajan lyhentämistä toimeentuloa laskematta kannattaa kokeilla.
Hyvinvointia lapsille, perheille, opiskelijoille ja vanhuksille!

Hyvinvointi syntyy perustarpeiden täyttämisestä ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään omaksi ja yhteiskunnan hyväksi.

 • Lapsi-, perusoikeus- ja sukupuolivaikutusten arviointi tulee saada kaikkeen päätöksentekoon.
 • Lapsilisien leikkaus on peruttava ja lapsilisät maksettava myös toimeentulotuen varassa oleville.
 • Perheitä tulee tukea esimerkiksi kotiavulla.
 • Omaishoidon tuki tulee siirtää Kelalle ja tuen kriteerit yhtenäistää.
 • Asumisen hintaa tulee laskea lisäämällä pienempien vuokra-asuntojen tuotantoa.
 • Tämä helpottaa myös yksinasuvien ja yksinhuoltajien toimeentuloa.
 • Työttömiä ja pienituloisia nöyryyttävät byrokratia ja pakkotyön muodot on purettava.
 • Perusturvaa tulee yhtenäistää ja perustuloa kokeilla alueellisesti perustulomallin kehittämiseksi.
Kestäviä työpaikkoja!

Ympäristön kannalta kestävä politiikka vaatii ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja monimuotoisen luonnon suojelemista.

 • Uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen investoimalla luodaan työpaikkoja ja vähennetään ympäristöä kuormittavan energiatuotannon tarvetta.
 • Energiatehokas rakentaminen tuo työtä ja säästää luonnonvaroja.
 • Ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii maailmanlaajuisia päätöksiä ja edelläkävijöitä.
 • Ainutlaatuisten ekosysteemien kuten Arktiksen ja monimuotoisten suotyyppien suojelu on velvollisuutemme.
Kehittyvää demokratiaa ja yhdenvertaisuutta!

Kansanvallan ja kansalaisten osallistumisen lisääminen on toimivan yhteiskunnan edellytys.

 • Kansalaisaloitetta pitää kehittää siten, että kaikki kannatetut aloitteet tulevat kunnolla käsitellyiksi.
 • Kansanäänestyksiä tulee lisätä.
 • Äänioikeuden ikärajan laskemista 16 vuoteen kannattaa kokeilla.
 • Sote-uudistuksessa demokratiaa tulee lisätä suorilla kansanvaaleilla.
 • Ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla ulko- ja kauppapolitiikan kulmakivi.
 • Itsemääräämisoikeutta sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta on kunnioitettava muun muassa intersukupuolisia ja sukupuolenkorjausta koskevassa lainsäädännössä.
Talous- ja työllisyyspolitiikka vasemmalle!

Vasemmistolainen talouspolitiikka perustuu solidaarisuuteen, maksukyvyn huomioivaan verotukseen ja elvyttävään työllisyyspolitiikkaan.

 • Lisää progressiota verotukseen, ansio- ja pääomatulojen verotus yhdenmukaiseksi.
 • Varallisuusvero on palautettava uudistettuna, ja tasaveroja – kuten arvonlisävero – on laskettava.
 • Verovuoto veroparatiiseihin pitää tukkia.
 • Työllisyyttä on parannettava julkisilla investoinneilla, turvaamalla valtionyhtiöiden työpaikat sekä tukemalla työllistäviä hoiva- ja vientialoja.
 • Pienyrittäjien työtä tulee helpottaa alv-velvollisuuden alarajaa laskemalla ja tukemalla työntekijöiden palkkaamista.
Share Button

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Hyvä ja turvallinen elämä
❤️ tekoja ihmisen parhaaksi

Laitetaan yhdessä palvelut kuntoon, turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo ja pidetään kaikki mukana!

Halutessasi voit tukea kampanjaa lahjoituksella:
tilille: FI75 5381 0320 1337 52
saajaksi Katja Hännisen tukiryhmä
viestiksi: Katja jatkoon

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!