Kirjoitukset kategoriassa Kolumnit

Eriarvoisuutta voi ehkäistä ennalta

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti viime perjantaina pääministeri Alexander Stubbille (kok) raportin lasten oikeuksien toteutumisesta tällä vaalikaudella. Raportista uutiseksi nousi poikien lukutaito ja -taidottomuus: joka kahdeksas 15-vuotias poika ei osaa lukea niin hyvin kuin peruskoulun jälkeen olisi tarkoitus osata.

Raportista ilmenee myös lasten eriarvoisuus, joka nousi esille viime syksynä koulujen alkaessa. Silloin opettajien ammattijärjestö arvioi ekaluokkalaisten olevan keskenään eriarvoisemmissa asemissa kuin koskaan. Koululeikkaukset pidentävät koulumatkoja, karsivat opetusmateriaaleja ja aiheuttavat opettajien lomautuksia. Tämä puolestaan eriarvoistaa lapsia asuinpaikan perusteella. Lue lisää »

Share Button

Köyhyys on rahasta kiinni

Köyhyys ja sen vaikutukset nousivat viime viikolla hetkeksi pinnalle, kun arkkipiispa Kari Mäkisen kokoama köyhyysryhmä julkaisi suosituksensa hyvinvointierojen vähentämiseksi seuraavalle hallitukselle. Kuten ryhmä totesi, kyse ei ole erillisestä ”köyhyyspolitiikasta”, vaan tulo- ja hyvinvointierot syntyvät – ja vähenevät – meitä kaikkia koskevilla päätöksillä ja linjauksilla.

Köyhyysryhmä ottaa kantaa lasten ja perheiden palvelujen puolesta. Kynnystä saada apua täytyykin laskea, jotta ongelmiin voidaan puuttua jo ennen lastensuojeluilmoitusta tai traagisia tapahtumia. Kynnyksen madaltaminen ei kuitenkaan riitä, jos perhepalveluissa ja lastensuojelussa ei ole tarpeeksi työntekijöitä ja heillä tarpeeksi aikaa kuunnella ihmisiä ja etsiä apua heidän ongelmiinsa. Lue lisää »

Share Button

Koulutuksen tasa-arvo tehokkuuden tilalle

Eduskunnassa äänestetään tällä viikolla välikysymyksestä, joka kyseenalaistaa hallituksen tekemän koulutuspolitiikan. Koululeikkauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia nuorten opiskelumahdollisuuksiin, syrjäytymisriskiin ja jopa työpaikkojen keskittymiseen. Opiskelu on vaikeutunut myös toisesta päästä, kun opintotuen ehtoja on kiristetty.

Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta vuonna 2013. Arvioinnissa korostui ammattikorkeakoulujen rooli alueen kehittämisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Siinä todettiin myös, että koulutuksen poistuminen paikkakunnalta on usein kuolinisku myös kyseisten alojen yrityksille. Lue lisää »

Share Button

Vanhustenhoidossa riittäisi töitä

Vieressä olevan puheesta ei saa selvää. Tuolilta nouseminen käy hitaasti. Polvet eivät taivu normaalisti. Portaita ei pysty nousemaan ilman kaidetta. Sormet eivät meinaa saada pitävää otetta tavaroista.

Osallistuin eduskunnassa lähi- ja perushoitajaliitto Superin tilaisuuteen, jossa pääsin kokeilemaan Age Man -ikäpukua. Se auttaa kokemaan, miltä maailma tuntuu, kun on vanha, rajoittamalla kuuloa, näköä ja liikkumista. Kokemus oli valaiseva ja mieleenpainuva.  Lue lisää »

Share Button

Avoimia kysymyksiä varhaiskasvatuslaissa

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kannanotoista on tullut selväksi, että päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on erittäin tarpeellista. Lain lähtökohdiksi on asetettu paitsi lainsäädännön nykyaikaistaminen, myös lapsen edun korostaminen päivähoidon suunnittelussa ja järjestämisessä.

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva laki on kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe. Kokonaisuuteen liittyy esimerkiksi henkilökunnan kelpoisuuksia säätelevä laki sekä surullisen kuuluisa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen, jotka ovat vuorossa myöhemmin. Ottaen huomioon lain tavoitteen lapsen edun korostumisesta, hallitukselta olisi ollut rehellisempää esittää lapsen subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttamista jo varhaiskasvatuslain yhteydessä. Lapsen oikeuksiin kajoaminen taloudellisen säästön vuoksi on kaikkea muuta kuin lapsen edun mukaista. Lue lisää »

Share Button

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!