Blogi

13.12.2022

Tärkeitä panostuksia valtion budjetista Pohjois-Pohjanmaalle

Olemme toisen raahelaisen kansanedustaja Hanna-Leena Mattilan kanssa iloisia siitä, että Pohjoinen Satamatie Himangalla saa ensi vuoden budjetista rahoitusta 400 000 euroa. Olemme molemmat jättäneet asiasta eduskunnassa talousarvioaloitteen. Rahoituksella pystytään merkittävästi parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.

Pohjoinen Satamatie on vilkkaasti liikennöity, mutta varsin kapea. Kevyt liikenne ja jalankulku joutuvat osalla tieosuutta jakamaan saman tilan auto- ja raskaan liikenteen kanssa. Tämä altistaa tien käyttäjät vaaratilanteille. Vaaratilanteita onkin ollut viime vuosina useita.  

Alueella on kesäaikana paljon kesämatkailijoiden tuomaa liikennettä sekä teollisuustoiminnasta johtuvaa liikennettä, joten turvallisuus vahvistuu hankkeen toteutumisen myötä.  

Myös muita Pohjois-Pohjanmaan tärkeitä liikennehankkeita saadaan edistettyä valtion budjetista  osoitetun rahoituksen turvin. Näitä on esimerkiksi 200 000 euron panostus valtatie 20:n kääntymiskaista- ja pysäkkijärjestelyihin Pudasjärvellä sekä 750 000 euroa Ylivieskaan Kaisaniemenkadun liittymä- ja alikulkujärjestelyihin, mitkä ovat myös liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeitä parannuksia.

Tiehankkeiden lisäksi olemme tyytyväisiä myös esimerkiksi Limingan lintutornien saamasta 90 000 euron rahoituksesta, joka käytetään lintutornien kunnostamiseen.