Enemmän tukea vuorotyöläisille perheen ja työn yhteensovittamiseksi

Teemme yhdessä edustajakollega Veronika Honkasalon kanssa lakialoitteen pienten koululaisten vuorohoidon järjestämiseksi. Nimiä aloitteeseen aletaan kerätä eduskunnan istuntokauden alussa syyskuussa. Lakialoitteen mukaan vuorohoitoa ja kotiin tarjottavaa lastenhoitoa on kehitettävä pienten koululaisten palveluna, jotta esimerkiksi vuorotyötä tekevät tai toisella paikkakunnalla työskentelevät tai opiskelevat eivät joudu jättämään pieniä lapsia pitkiksi ajoiksi, jopa öiksi yksin kotiin. Lakialoite on tärkeä myös hallitusohjelman työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Erityisen haastava tilanne on yksinhuoltajilla, sillä monet tilastot osoittavat, että taloudellinen eriarvoisuus koettelee heitä erityisen rajusti. Yksinhuoltajien köyhyys on kasvanut 1990-luvulta lähtien, ja yksinhuoltajien työttömyys on muita vanhempia yleisempää. Erityisesti yksinhuoltajilla on vaikeuksia ottaa vuorotöitä vastaan, sillä yhteiskunnan palvelut eivät tue tätä. Tämä on myös tasa-arvokysymys, sillä yksinhuoltajista valtaosa on naisia. Korona on lisännyt köyhien lapsiperheiden määrää merkittävästi. Nyt on aika miettiä, miten puutumme tähän kehitykseen.

Vuorotyötä tehdään paljon terveys- ja sosiaalipalveluissa, vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Sipilän hallitus vapautti kauppojen aukioloajat ja kiihdytti 24/7-yhteiskuntaan siirtymistä. Kauppojen aukioloaikojen vapauttamista perusteltiin lähinnä kuluttajan näkökulmasta. Sen vaikutukset työntekijöiden arkeen ovat edelleen pitkälti selvittämättä.

Tarvitsemme lisää keinoja, joilla helpotetaan erityisesti pienipalkkaista ja usein myös raskasta ja epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien lapsiperhearkea. Monesti perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamiseksi tarjotaan keinoja, jotka sopivat lähinnä keski- ja hyvätuloisille, kuten etätyön ja osa-aikatyön tekemistä. Monissa pienipalkkaisissa töissä osa-aikatyö on etenkin naisilla vastentahtoista, koska sillä ei tule toimeen ja työtehtävät ovat sellaisia, että etätyötä ei voi tehdä. Korona on tuonut hyvin koko yhteiskunnan tasolla näkyväksi töiden erilaisen luonteen, vaikka se on aina ollut olemassa. Itse entisenä kaupan myyjänä tiedän hyvin tilanteen.

Osa kunnista tarjoaa alle kouluikäisten lisäksi myös pienille koululaisille vuorohoitoa. Lapsen oikeuksien ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta on oleellista, että asiasta säädetään laissa ja oikeus saada vuorohoitoa pienille koululaisille taataan näin koko maassa.

61612 jakoaTykkääKommenttiJaa

Share Button

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Hyvä ja turvallinen elämä
❤️ tekoja ihmisen parhaaksi

Laitetaan yhdessä palvelut kuntoon, turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo ja pidetään kaikki mukana!

Halutessasi voit tukea kampanjaa lahjoituksella:
tilille: FI75 5381 0320 1337 52
saajaksi Katja Hännisen tukiryhmä
viestiksi: Katja jatkoon

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!