Vasemmistolle voitto: Energiayhtiöiden windfall-vero etenee

Iloitsen siitä, että vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite energiayhtiöille suunnatusta windfall-verosta saadaan maaliin. Eduskunta käy asiasta keskustelua tänään.

Tuskin mikään muu puolue Suomessa on ajanut energiayhtiöiden ylisuurten voittojen verottamista niin johdonmukaisesti kuin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto on eri yhteyksissä jo yli kymmen vuotta puhunut windfall-verosta energiateollisuuden ansiottomille voitoille.  

Windfall-veron lisäksi olen itse ajanut energiayhtiöiden ylisuurten voittojen valvontaa. Eduskunnassa jättämässäni toimenpidealoitteessa vaaditaan, että Energiaviraston mandaattia laajennetaan verkkoyhtiöiden tuottojen valvonnasta kaikkien energiayhtiöiden tuottojen valvontaan.

Ei voi nimittäin olla millään tavalla oikeudenmukaista, että samaan aikaan kun monessa talossa kärsitään unettomista öistä karmaisevien sähkölaskujen vuoksi, monet energiayhtiöt takovat suuria voittoja.

Monien energiayhtiöiden voitot ovat ylisuuria ja ansaitsemattomia, koska poikkeukselliset olosuhteet ovat hyödyttäneet niitä. Suurimpia voittajia ovat ne sähköntuottajat, joiden tuotantokustannukset eivät ole mainittavasti nousseet energiakriisin aikana.

Voitot ovat siis johtuneet täysin olosuhteista, ei esimerkiksi siitä, että yhtiöt olisivat olleet innovatiivisia ja uutta luovia. On oltava päivänselvää, että ihmisten hädällä ei saa kukaan rahastaa.

Lisäksi haluan painottaa sitä, että windfall-vero on valtiontalouden kannalta järkevää ja myös ohjaa sähköyhtiöitä kohtuulliseen hinnoitteluun.

On toki tärkeää, että tämänkin uudistuksen vaikutuksia seurataan tarkasti ja tehdään tarpeen mukaan uusia toimia.

Energiakriisistäkin kärsivät eniten ne, joilla on jo ennestään niin tiukkaa, että taloudessa ei ole pelivaraa.

Jos ei ole isoja summia säästötileillä ja rahastoissa, suuret sähkölaskut voivat suistaa talouden jopa vuosiksi pois raiteiltaan. Me nykyiset keski-ikäiset, eli laman lapset tiedämme, että monesti myös taloudelliset ongelmat siirtyvät seuraavaan sukupolveen. Siksikin nykyinen tilanne on kriittinen ja avun on tultava ajoissa.

Sähkölaskujen alentamiseksi tarvitaan toimia välittömästi

Energiakriisi on saanut monet suomalaiset huolestumaan siitä, miten he saisivat ennätyssuuret sähkölaskunsa maksettua.  Peräänkuulutin eilen eduskunnan täysistunnossa toimia kotitalouksien tukemiseksi.

Nyt tarvitaan nopeita ja rohkeita toimia, jotka alentavat välittömästi kalliin pörssisähkön varassa olevien kotitalouksien sähkölaskuja. Ihmisillä on hätä. Monilla on aito pelko oman kodin menettämisestä tai taloudellisesta konkurssista. Sähköahdistus koettelee nyt toden teolla suomalaisia koteja ja yrityksiä.

Energiakriisi on saanut monet leikkaamaan sähkönkulutustaan. Pimeässä ja kylmässä istuminen ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, ja sähköäkään ei voida säästää loputtomiin.

Monet sähköyhtiöt ovat hyötyneet tilanteesta käärimällä jättimäisiä voittoja, ja näihin ylisuuriin voittoihin tulee puuttua. Tein elokuun lopussa toimenpidealoitteen Energiaviraston valvontamandaatin laajentamiseksi energiayhtiöiden ylisuurten voittojen hillitsemiseksi. Kotitalouksien ahdinkoa voitaisiin helpottaa myös erilaisilla tukimalleilla.

Yksi vaihtoehto on suoraan sähkölaskuun siirrettävä tuki, joka on käytössä esimerkiksi Norjassa. Malli takaa jokaiselle tietyn määrän kohtuuhintaista sähköä ja on näin ollen nopea apu ahdingossa elävien perheiden hätään.

Myös muita vaihtoehtoja sähkön hinnan laskemiseksi tulee arvioida. Tilanteessa on kuitenkin toimittava nopeasti ja pitkäjänteisesti: energiakriisin ratkaiseminen on tärkeää myös jatkon kannalta. Pääministeri Sanna Marin on kutsunut ensi maanantaiksi koolle parlamentaarisen keskustelun sähkön hintakatosta, minkä lisäksi viisikko käsittelee asiaa vielä tämän viikon aikana.

On hyvä, että pääministeri kutsuu nopeasti parlamentaarisen neuvottelun koolle. Sähkökriisi ei valitettavasti tule päättymään tähän talveen, ja asian ratkaisemiseksi tarvitaan siksi koko eduskunnan ja hallituksen parlamentaarista yhteistyötä. Tärkeintä on nyt välittömästi löytää keinot auttaa tavallisia ihmisiä selviämään kylmän talven yli.

Tärkeitä panostuksia valtion budjetista Pohjois-Pohjanmaalle

Olemme toisen raahelaisen kansanedustaja Hanna-Leena Mattilan kanssa iloisia siitä, että Pohjoinen Satamatie Himangalla saa ensi vuoden budjetista rahoitusta 400 000 euroa. Olemme molemmat jättäneet asiasta eduskunnassa talousarvioaloitteen. Rahoituksella pystytään merkittävästi parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.

Pohjoinen Satamatie on vilkkaasti liikennöity, mutta varsin kapea. Kevyt liikenne ja jalankulku joutuvat osalla tieosuutta jakamaan saman tilan auto- ja raskaan liikenteen kanssa. Tämä altistaa tien käyttäjät vaaratilanteille. Vaaratilanteita onkin ollut viime vuosina useita.  

Alueella on kesäaikana paljon kesämatkailijoiden tuomaa liikennettä sekä teollisuustoiminnasta johtuvaa liikennettä, joten turvallisuus vahvistuu hankkeen toteutumisen myötä.  

Myös muita Pohjois-Pohjanmaan tärkeitä liikennehankkeita saadaan edistettyä valtion budjetista  osoitetun rahoituksen turvin. Näitä on esimerkiksi 200 000 euron panostus valtatie 20:n kääntymiskaista- ja pysäkkijärjestelyihin Pudasjärvellä sekä 750 000 euroa Ylivieskaan Kaisaniemenkadun liittymä- ja alikulkujärjestelyihin, mitkä ovat myös liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeitä parannuksia.

Tiehankkeiden lisäksi olemme tyytyväisiä myös esimerkiksi Limingan lintutornien saamasta 90 000 euron rahoituksesta, joka käytetään lintutornien kunnostamiseen.

Diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuutta parannettava kouluissa

Toimin eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtajana ja jätän yhdessä verkoston varapuheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen diabetesta sairastavien lasten omahoidon tuesta kouluissa. Maassamme noin 500 lasta sairastuu tyypin 1 diabetekseen vuosittain, ja noin 4000 alle 16-vuotiaita lasta sairastaa diabetesta.

Jotta diabetesta sairastavat lapset voivat osallistua perusopetukseen, diabeteksen hoidon on onnistuttava ja tähän lapset tarvitsevat aina aikuisen tukea.  

Lainsäädäntö tukee diabetesta sairastavien lasten oikeutta omahoidon tukeen. Kuitenkaan diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuus ei aina toteudu. Käytännössä lapset eivät aina saa tarvitsemaansa tukea, tai tuen järjestyminen on kohtuuttomien ponnistelujen ja lasten vanhempien väsymättömän taistelun tulos.

Usein kyse on tiedon tai osaamisen puutteesta, mikä heijastuu resurssipulana. Vastuiden jakautuminen, opetustoimen ja terveydenhuollon välinen työnjako ja prosessit omahoidon tuen järjestämiseksi ovat usein epäselviä.

Asia on nyt erityisen ajankohtainen myös sen vuoksi, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa. Nyt on siis entistä suurempi tarve, mutta myös mahdollisuus, luoda ja päivittää kouluterveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.

Olennaista olisi luoda selkeät ja suunnitelmalliset prosessit omahoidon tuen ja lääkehoidon toteuttamiseksi, joilla lasten yhdenvertaisuus taataan joka koulussa sekä lisätä tietoa diabeteksesta.

Kysymme hallitukselta, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuuden parantamiseksi kouluissa ja millä toimilla hallitus tukee hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä pitkäaikaissairaiden lasten koulunkäynnin edellyttämien toimien ja prosessien valmistelussa.

Sähkölaskun varjossa

Pimenevät illat ja lähestyvä joulu ovat saaneet monet ripustamaan kausivalot ikkunoihin ja pihojen pensaisiin. Valot luovat tunnelmaa, mutta myös ylimääräisiä sydämentykytyksiä sähkölaskun kolahtaessa postiluukkuun tai verkkopankkiin. Energiakriisin mukanaan tuomaa sähköahdistusta on vaikea välttää ja pörssisähkön hinnan seuraamisesta on tullut osa koko perheen päivittäistä vähemmän mukavaa rutiinia.

Olen saanut tänä vuonna lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat huolissaan sähkön hinnasta ja sen vaihteluista. Kallistunut maakaasu on nostanut sähkön hintaa – riippumatta sen tuotantotavoista. Yleiseen oikeustajuun ei sovi, että ne sähköyhtiöt, joiden tuotantokustannukset eivät ole nousseet, tekevät nyt erityisen suuria voittoja. Toisaalta osa sähköyhtiöistä on mennyt konkurssiin.

Olemme Vasemmistossa vaatineet niin sanotun windfall-veron käyttöönottoa. Se tarkoittaisi, että sähköyhtiöiden voittoja verotettaisiin erillisellä verolla siinä tapauksessa, että niiden tuottaman sähkön tuotantokustannukset eivät ole nousseet. Itsekin jätin elokuussa toimenpidealoitteen, jossa vaadin hallitukselta toimia sähköenergiayhtiöiden voittojen valvomiseksi ja kohtuullistamiseksi samaan tapaan, kuten sähkönsiirtoyhtiöiden voittoja valvotaan tällä hetkellä. Ei ole oikein, että tavalliset kansalaiset ovat joutuneet tilanteessa maksumiehiksi.

Samanaikaisesti olen huolissani myös muiden asumiskustannusten noususta, kun kiinteistöverot ja asuntolainojen korot nousevat. 12 kuukauden Euribor, johon monien suomalaisten asuntolainat ovat sidotut, on noussut jo vajaaseen kolmeen prosenttiin. Myös polttoaineiden, etenkin dieselin, hinta on noussut huolestuttavan korkealle.

Pidän tärkeänä, että eduskunnassa on hyväksytty useita lakiesityksiä, jotka auttavat etenkin pienituloisimpien kotitalouksien selviämistä kohoavien kustannusten keskellä. Sähkövero alenee, Kelasta voi hakea sähkötukea ja sähkölaskusta voi saada myös kotitalousvähennystä talvenaikaisiin sähkölaskuihin. Myös asumistuessa huomioidaan lämmityskuluja aiempaa enemmän.

Joulukuun lapsilisä maksetaan perheille kaksinkertaisena, ja on erittäin arvokasta, että korotusosaa ei oteta toimeentulotuessa tulona huomioon. Monia lapsiperhe-etuuksia korotetaan ensi vuonna ja indeksikorotukset nostavat indeksiin sidottuja Kelan etuuksia ja työeläkkeitä verrattain paljon vuoden vaihteessa.

Nämä toimet eivät tietenkään täysimääräisesti riitä kompensoimaan inflaation vaikutuksia, mutta askeleet ovat kuitenkin oikean suuntaisia.

Toivon, että kenenkään ei tarvitse kalliin sähkön vuoksi asua kylmässä ja pimeässä, sillä oikeus lämpimään ja turvalliseen kotiin kuuluu kaikille, ei harvoille.

Tue kampanjaa lahjoituksella!

Hyvä ja turvallinen elämä
❤️ tekoja ihmisen parhaaksi

Laitetaan yhdessä palvelut kuntoon, turvataan jokaiselle riittävä toimeentulo ja pidetään kaikki mukana!

Halutessasi voit tukea kampanjaa lahjoituksella:
tilille: FI75 5381 0320 1337 52
saajaksi Katja Hännisen tukiryhmä
viestiksi: Katja jatkoon

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!