Hänninen ihmettelee Arctian toimia

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen hämmästelee Arctia oy:n järjestelyä lähettää monitoimimurtaja Nordica Tyynellemerelle talven ajaksi, jonka seurauksena Suomi joutuu vuokraamaan korvaavan jäänmurtajan Ruotsista. Arctia oy on Suomen valtion omistama yhtiö.

- Tuntuu hämmästyttävältä, että Arctia lähettää oman jäänmurtajamme kovimpien pakkasten alkaessa Tyynellemerelle, vaikka kotimaassa on tarvetta kyseiselle kalustolle. Mielestäni tämä ei ole järkevää toimintaa taloudellisesti, ekologisesti tai huoltovarmuuden kannalta, Hänninen sanoo.

- Järjestely herättää paljon kysymyksiä. Näyttää siltä, että tilanteeseen jouduttiin, koska Arctia Shipping Oy haluaa parantaa omaa tulostaan, minkä seurauksena syntyneen murtajan vuokrauksen maksaa valtio. Hyödyn saaja ja maksaja ovat siis eri tahoja.

- Kuinka paljon Arctia Shipping Oy hyötyy tästä järjestelystä ja paljonko yhtiö tulouttaa tuloksestaan valtiolle? Entä paljonko valtio hyötyy tilanteesta ja onko valtio lopulta nettomaksaja kyseiselle järjestelylle, jos kustannukset ovat hyötyjä suuremmat? Hänninen kysyy.

*

Arctia OY:n tiedotteen asiasta voi lukea täältä.

Parempaa uutta vuotta

Pian päättyvä vuosi 2016 ei ole ollut helppo. Jouluna ajatukseni ovat olleet heidän luonaan, jotka ovat vuoden aikana menettäneet läheisen ihmisen. Kulunutta vuotta leimaa mullistukset, levottomuudet ja konfliktit. Olemme joutuneet todistamaan esimerkiksi lukuisia terrori-iskuja, Syyrian lasten epätoivoa, Trumpin nousua USA:n presidentiksi, brexitin ja Turkin vallankaappausyrityksen.

Myös kotimaatamme on väkivaltaisuuksien, kuten natsismin nousun lisäksi kohdannut moni kolahdus. Lukuisat pienitulosiin ja peruspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ovat heikentäneet yhteiskuntaamme.

Vuoden 2016 valtiopäivillä eduskunta hyväksyi 257 hallituksen esitystä. Näistä monet olivat viimeviikkoina hyväksyttyjä budjettilakeja, joissa muun muassa leikattiin työttömyysturvaa, eläkkeitä, opintotukea, lääkekorvauksia, lapsilisiä, kotihoidontukea, eläkeläisten asumistukea, sairauspäivärahoja ja vammaisetuuksia.

Myös palveluista leikattiin. Tästä viimeisin esimerkki on päivystysuudistus, joka on pienten paikkakuntien palveluita heikentävää säästö- ja keskittämsipolitiikkaa. Se heikentää sote-palveluita niin Vaasassa, kuin Pohjois-Suomessakin. Uudistus voi pahimmillaan johtaa Raahessa noin 50 työpaikan menetykseen, jos kaikki leikkaustoiminta keskitetään Ouluun. Periksi ei silti anneta ja taistelu sairaalamme puolesta jatkuu.

Kaikki puolueet Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta julkaisivat ennen vaaleja isot leikkauslistat. Vaalit olivatkin kilpalaulantaa siitä, mikä puolue leikkaa eniten. Leikkauksia siis osattiin odottaa, mutta silti hallituspuolueet ovat leikkausvimmassa pettäneet useat vaalilupauksensa.

Kokoomus lupasi, että koulutuksesta ei leikata. Tästä huolimatta hallitus heikentää kolutusta miljardileikkauksilla. Perussuomalaiset lupasivat, että pienituloisilta ei leikata. Nyt kuitenkin köyhiin kohdistetaan kipeimmät leikkaukset.

Tehkäämme siis töitä sen eteen, että vuosi 2017 olisi edellistä valoisampi meille kaikille. Nyt tarvitaan rauhan rakentamista ja yhteiskunnan kehittämistä leikkaamisen sijaan. Parempaa uutta vuotta 2017!

Kolumni on julkaistu Raahen Seudussa 28.12.2016

Leikkaukset vaarantavat lapsuuden

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa ja sunnuntaina on YK:n kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä. Toissa päivänä julkaistiin lapsibarometri mistä käy ilmi, että suomalaislapset ovat hyvinvoivia ja elämäänsä tyytyväisiä. Tämä on ilouutinen ja kunnia-asia meille kaikille.

Kuitenkin siitä huolimatta, tai juuri siksi, on hallitus kohdistanut ennennäkemättömän määrän leikkauksia lapsiin. Hallitus on leikannut lapsilisä, lakkauttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden, kasvattanut päivähoidon ryhmäkokoja ja kasvattanut lasten iltapäivätoiminnan maksuja.

Eduskunnan täysistunnossa oli eilen käsittelyssä kyselytunnin jälkeen lapsilisien leikkaus. Se on törkeä leikkaus lapsilta ja lapsiperheiltä, jota vasemmistoliitto ei tule hyväksymään. Vasemmistoliitto on mukana lapsilisiä leikkaavan lakimietinnön vastalauseessa, jossa toteamme, että emme voi hyväksyä lapsiperheisiin kohdistuvia eriarvoistavia päätöksiä.

Valtiovarainministeri Orpo on ilmoittanut, että mikäli velkaantuminen ei taitu ja työllisyys parane, jatkaa hallitus leikkauksia keväällä. Leikkauksilla ei kuitenkaan taiteta velkaantumista tai paranneta työllisyyttä ja hallitus ottaakin ensi vuonna lisävelkaa jopa kuusi miljardia euroa. On siis pelättävissä, että mikäli ministeri Orpo aikoo toteuttaa uhkauksensa, aikoo hallitus tehdä vielä lisäleikkauksia.

Voi vain toivoa, että Sipilän hallitus säästäisi lapset lisäleikkauksilta, sillä lapset ovat jo nyt joutuneet kohtuuttomaan maksajan rooliin laman laskua maksettaessa. En keksi yhtäkään tilannetta, missä lapsilta leikkaaminen olisi hyväksyttävää. Liioin se ei ole myöskään taloudellisesti järkevää, sillä lapset ovat kansantaloutemme tulevaisuus. Ennen kaikkea lapsilta leikkaaminen on kuitenkin väärin inhimillisesti ajateltuna.

1990-luvulla niin ikään leikattiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nämä säästöt ovat tulleet yhteiskunnalle myöhemmin erittäin kalliiksi. Parinkymmenen vuoden takaisen laman aikana leikattiin esimerkiksi kuntien nuorisotyöstä, lapsiperheiden tuista, päivähoidosta, kerhotoiminnasta ja kouluterveydenhuollosta. Saman tyyppisistä asioista, mistä Sipilän hallitus nyt leikkaa. 21 vuoden ikään mennessä 1987 syntyneistä 18% ei ole valmistunut muualta kuin peruskoulusta, 23% on turvautunut toimeentulotukeen ja yli neljänneksellä on poliisin tai oikeuslaitoksen merkintä.

Vaikka lapsiasiainvaltuutetun laatiman lapsibarometrin mukaan Suomen lapset ovat pääosin onnellisia, niin toisaalta tutkimus osoittaa, että 6-vuotiaiden joukossa on pieni joukko lapsia, jotka eivät tunnista myönteisiä asioita elämässään. Noin kymmenesosa lapsista ei osannut myöskään sanoa, missä he ovat hyviä, milloin perheen kanssa on kivaa tai mikä tekee heidät iloiseksi. Näitä lapsia ajatellen on erityisen tärkeä pysähtyä miettimään leikkausten mahdollisia vaikutuksia.

Suomeen tarvitaan pikaisesti punavihreä hallitus, joka peruisi Sipilän hallituksen lapsiin kohdistuvat leikkaukset. Yhteiskunta on juuri niin hyvä, miten se kohtelee lapsiaan.

Kansanedustaja Hänninen jarruttaisi päivystysuudistusta

Tiedote 8.11.2016, julkaisuvapaa heti.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen on pettynyt hallituksen päivystysuudistukseen, jossa laaja päivystys keskitetään 12 sairaalalle. Esityksessä esimerkiksi Raahen ja Vaasan leikkaustoiminta loppuisi.

Hännisen mielestä päivystysuudistus tulisi käsitellä soteuudistuksen yhteydessä.

– Hallitus esittää laajaa päivystystä keskitettävän 12 sairaalalle, mikä tarkoittaa pahimmillaan kuoliniskua monelle pienelle, mutta tarpeelliselle sairaalalle. Keskittäminen tällä päivystysuudistuksella on ollut keskustalaisen ministeri Rehulan pöydällä jo jonkin aikaa, mutta yllätyksellistä on se, että hallitus tuo päivystysuudistuksen eduskuntaan nyt kiireellä budjettilakina, eikä osana soteuudistusta, Hänninen sanoo.

– Päivystysten järkevöittäminen on fiksua osana soteuudistusta, mutta laajaa päivystystä muuttamalla nimenomaan säästöt edellä sortuu hallitus mielestäni palveluiden leikkaamiseen haja-asutusalueilta. Esitystä ovat kritisoineet myös monet hallituspuolueiden edustajat.

– Täytyykin ihmetellä, että hallituksella ei ole enempää ymmärrystä haja-asutusalueiden ihmisten arjesta. Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että toimintojen keskittäminen voi pidentää potilaan matkaa hoitopaikkaan. Välimatkojen pidentymistä halutaan kompensoida sillä, että esityksessä ehdotetaan lisättäväksi perusterveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa ja tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Kysynkin ministeriltä, millä vastaanottotoiminnan lisäämistä resursoidaan terveyskeskuksissa, kun koko päivystysuudistus tehdään säästöt edellä? Hänninen kysyy.

Raahen leikkaustoiminta ollaan hallituksen esityksen mukaan lopettamassa 1. tammikuuta 2018 mennessä. Työttömäksi pelätään jäävän jopa 50 terveydenhuollon ammattilaista.

– Leikkaustoiminta Raahessa on kustannustehokasta ja yksikkö on kehittänyt toimintojaan jatkuvasti laadukkaampaan suuntaan. Leikkaustoiminnan lopettaminen ei saa ymmärrystä paikallisilta päättäjiltä tai alan ammattilaisilta. Nyt tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä, jotta voimme yhdessä turvata pienten sairaaloiden laadukkaat ja toimivat palvelut myös tulevaisuudessa, sanoo Hänninen.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 0505123325

Sairaita leikkauksia

Hoitamaton diabetes voi tehdä sokeaksi tai aiheuttaa vakavia munuaisongelmia. Suomessa on arviolta noin 350 000 diabeetikkoa ja vuonna 2015 diabeteslääkkeitä korvattiin 360 658 henkilölle. Diabeteksen lisääntyminen on valtava haaste yhteiskunnalle ja sairastaville itselleen diabetes on kallis ja elämää hankaloittava sairaus.

Nyt Sipilän hallitus haluaa laskea diabeteslääkkeiden Kela-korvattavuuden 100 prosentista 65 prosenttiin. Diabetes on jo valmiiksi kallis sairaus. Miten hallitus kehtaa ottaa hampaisiinsa yhden tietyn potilasryhmän? Haluaako hallitus arvottaa sairaita ihmisiä keskenään? Esitetty säästötoimi voi uhata diabetespotilaiden hyvää hoitoa. Diabetesliiton laskelmien mukaan esitetty leikkaus lisäisi joidenkin potilaiden kustannuksia jopa sadoilla euroilla vuodessa. Toteutuessaan säästö johtaisi siihen, että hoitoa ei valita sen mukaan, mikä on sopivin, vaan sen mukaan, mikä on taloudellisesti potilaalle mahdollista kustantaa.

Hallituksen halussa heikentää diabeetikkojen asemaa on sekä sosiaalisia, hoidollisia että taloudellisia ongelmia. Suomen Diabetesliiton mukaan alempaan korvausluokkaan siirtyminen lisäisi sosioekonomisia terveyseroja, sillä lääkekorvauksista leikkaaminen voi aiheuttaa lääkehoidosta karsimista alemmissa tuloluokissa.

Hallitus perustelee osittain epäsuorasti leikkausta sillä, että diabetes on hallituksen mielestä elintapasairaus. Tämä on vaarallinen tie eikä sille tule lähteä. Jos elintapojen vaikutus aletaan jatkossakin ottaa huomioon korvausten kriteereistä päätettäessä, jaamme kohta kaikki sairaat sairautensa ”ansaitseviin” ja ”ansaitsemattomiin” ihmisiin. Hyvä terveydenhuolto kuuluu kaikille ja elintapoihin vetoaminen on sairauksista puhuttaessa usein täysin veteen piirretty viiva.

Lisäksi on lääketieteellisesti kyseenalaista väittää, että kakkostyypin diabetes olisi ehkäistävissä omilla elämäntavoilla. Ja vaikka olisikin, niin mihin elämäntapoihin hallitus kannustaa köyhiä ihmisiä leikkaamalla jatkuvasti toimeentulosta ja palvelusta? Huolestuttavinta on se, että hallituksen leikkaukset kasaantuvat ja kertautuvat kaikista vaikeammassa asemassa oleville ihmisille. Jos olet esimerkiksi diabetesta sairastava työtön yksinhuoltaja, niin sinuun kohdistuu moninkertaisia leikkauksia, kun hallitus leikkaa samaan aikaan diabeetikoilta, lapsilisistä ja sosiaalietuuksista. Me tiedämme varmaksi sen, että köyhyys ja sen mukana tuomat terveyserot ovat periytyviä. Terveempien elämäntapoihin kannustetaan kaikkien ihmisten hyvinvointia lisäämällä, ei jatkuvilla leikkauksilla.

Kirjoitukset kuukausittain

Uutiskirje

Tilaa kirjeitä eduskunnasta!